top of page

Astu liikmeks

Liikmemaks 2022 aasta lõpuni:


Lihtliikmele 25,-
Aretusega tegelevale liikmele 50,-

Aretusliige saab EKKSilt farmi numbri ning sugupuu blanketi mida on kohustatud kasutama. 


Liikmeks saamiseks täitke juuresolev avaldus ja saatke see digiallkirjastatult aadressile kuulikukasvatajateselts@gmail.com
EKKS juhatus kinnitab taotluse ühe kuu jooksul alates avalduse laekumisest juhatusele. Peale juhatuse otsust, millest teavitatakse Teid meiliteel, tuleb tasuda liikmemaks 10 päeva jooksul Eesti Küülikukasvatajate Selts arveldusarvele EE037700771006689424 LHV pangas. Juriidiliseks liikmeks astumisel saadab EKKS Teile arve. Enne avalduse saatmist tutvu EKKS põhikirjaga ja aretuseeskirjaga EKKS kodulehel.

 

Liikmestaatus hakkab kehtima peale liikmemaksu tasumist. Astudes liikmeks novembris või detsembris, kehtib liikmestaatus järgmise kalendriaasta lõpuni. Jooksva aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg on märtsi lõpus. Juriidilistele liikmetele saadetakse arve.

 

Aprillis korrastatakse liikmete nimekiri ja liikmemaksu võlglased arvatakse liikmete seast välja.

bottom of page