top of page

Head Eesti Linnukasvatajate Seltsi ja Eesti Küülikukasvatajate Seltsi liikmed!


Taas on üks tegus aasta lõppemas ja käes on aeg hõigata välja meie ühine nääripidu!

Sel korral kohtume 14. jaanuaril kell 17.00 Inara Vanavalgõ Kohvitarõs Mikitamäel.

Pakutakse tervitusnapsu (ikka seda setomaist), sooja ja külma lauda, kohalikku magusrooga ning teed ja kohvi. Alkohol on võimalik oma maitse järgi kaasa võtta.


Osalemistasud:

Seltsi liige 23.-

Juriidiline liige 23.-

Juriidilise liikme kaaslane 23.-

Mitteliige 33.-

Registreerumiseks saada kiri:


liissamuel@hotmail.com (hiljemalt 8. jaanuar)

Kohtade arv on piiratud, ole kiire!


Pidu lõppeb 23.00. Korraldajapoolne soovitus on veeta Setomaal aega pikemalt ning jääda ööbima nt Värska sanatooriumisse, Nedsaja metsamajja või Seto Man puhkekeskusesse.


Palume kaasa võtta kingitus, mis sobiks nii mehele kui naisele väärtusega ~10 euri.


Jääme kohtumist ja ühist pidu ootama!

ELS ja EKKS

40 views


Korraldajad Eesti Linnukasvatajate Selts MTÜ ja Eesti Küülikukasvatajate Selts MTÜ

Hindamine toimub reedel, 6.mail. Linnud ja küülikud peavad olema kohal hiljemalt reedel kell 9.00 ja lahkuvad pühapäeval kell 16.00 Lindude eest hoolitseb näituse ajal ELS. Küülikute eest hoolitseb EKKS. Kasvataja, kes soovib, et lind või loom saaks näituse ajal kindla tootja sööta, peab ise oma linnu või looma vastava tootja söödaga varustama. Kui keegi soovib linnud või loomad tuua kohale varem, siis oleme valmis linde ja küülikuid vastu võtma juba neljapäeva õhtul. Sellest soovist kindlasti eelnevalt teada anda, et oskaksime oodata. Reedel saab linde ja küülikuid tuua alates 8.00 (või eelneval kokkuleppel varem)

Lindude ja loomade registreerimine näitusele kuni 22. aprill 2022.a. (k.a.) või kuni puuride täitumiseni.


Registreerimine: naitus@linnukasvatajateselts.ee (kodulinnud) naitus.ekks@gmail.com (küülikud) NB! Registreerimine toimub ainult antud meiliaadressil! Helistamine sõbrale, kirjutamine sõbra Chati vms ei taga kohta näitusel! Lindude vahetamine toimub samuti ainult antud meiliaadressil! Omaalgatuslikult vahetatud/kaasa toodud lindu ei ole korraldajad kohustatud vastu võtma, et vältida segadust puuride ja puuri kaartidega.

Registreerimisel anna teada looma või linnu: * tõug; * sugu; * värvus; * küülikutel vanus; * enda kontaktandmed kataloogi jaoks; * kas lind või loom on müügis; * kui on müügis, siis lisa ka hind.


Näitusel osalemine lindudega:

ELS liikmele 7,- lind, alates kuuendast linnust 2.- lind. Kes ei ole ELSi liige 10,- lind, alates kuuendast linnust 4.- lind. Näitusel osalemine küülikutega: EKKS liikmele 7,- loom, alates kuuendast loomast 2,- loom. Kes ei ole EKKS liige 10,- loom, alates kuuendast loomast 4,- loom.

Osalustasu tasumine kindlustab koha näitusel. Kui näitusel osalemisest loobutakse peale registreerimistähtaja lõppu, siis osalustasu ei tagastata. Täpsemad näituse reeglid ja juhised on lisatud kommentaaridesse.

Parimatele rosetid, karikad (rohkem kui kunagi varem) ja diplomid. Auhinnafond on rikkalik! Luigel kohtume!


Kodulindude ja küülikute näitus

1. Näituse läbiviimist korraldab ja näituse reeglite täitmist kontrollib Eesti

Linnukasvatajate Selts (edaspidi ELS) juhatus ja Eesti Küülikukasvatajate Selts

(edaspidi EKKS) juhatus, omades õigust moodustada korralduskomisjon ja/või jagada

ühingute liikmetele vajadusest tulenevaid näitusega seotud ülesandeid;


2. Näitusel hinnatakse kodulinde Briti hindamissüsteemi järgi (maksimum 100 punkti) ja

küülikuid Euroopa hindamissüsteemi järgi (maksimum 100 punkti). Hinnatakse ainult

täiskasvanuid, väljaarenenud sulestiku ja kehaehitusega linde. Küülikuid hinnatakse

vastavalt vanuseklassidele:

• Juunior JUN (prognoos hindamine) 4-6 kuud, hindamine Põhjamaade Standardi

järgi.

• Noorloom INT (täishindamine) 6-8 kuud hindamine Põhjamaade Standardi järgi.

• Täiskasvanud TK (täishindamine) 8-18 kuud, hindamine Euroopa Standardi järgi.

• Seenior SR (täishindamine) üle 18 kuu vanad loomad, vanusepiirang puudub,

Hindamine Euroopa Standardi järgi.


Registreerimise kord

1. Kodulinnud ja küülikud registreeritakse näitusele osalussooviga, mis kohustab

kasvatajat järgima näituse reegleid ja täitma ELS ja EKKS juhatuse ja/või

korralduskomisjoni liikmetele korraldusi;

2. Osalussoov edastatakse kodulindude osas ELS-i aadressil

naitus@linnukasvatajateselts.ee ja küülikute osas EKKS-i aadressil

naitus.ekks@gmail.com etteantud tähtajaks;


3. Osaleda saab ainult eelnevalt registreeritud lindude ja küülikutega. Lindude ja

küülikute vahetamine teise tõu või värvuse vastu on võimalik kuni 3 päeva enne

näituse algust registreerimise aadressil;


4. Hilisem lindude ja küülikute vahetamine ei ole võimalik;


5. Osalussoovis märgitud lindude ja küülikute arvu ja näituse hinnakirjas märgitud

osalustasu alusel väljastatakse osalejale arve, mis tuleb tasuda enne näituse avamist,

kindlaks määratud kuupäevaks;


Osalemiskord

1. Näitusel võib osaleda iga kodulinnu- ja küülikukasvataja;

2. Iga kodulinnu- ja küülikukasvataja võib tuua näitusele soovikohase arvu eelnevalt

registreeritud linde ja küülikuid;


3. Näitusel võib osaleda kodulinnu ja küüliku omanik oma farmis kasvanud lindude ja

küülikutega või teisest farmist ostetud lindude ja küülikutega;


4. Näitusele toodud kodulinnud ja küülikud peavad olema terved, kliiniliste

haigustunnusteta. Haiged kodulinnud ja küülikud eemaldatakse näituselt.


5. Küülikutel on kohustuslik vaktsineerimine müksomatoosi vastu;


6. Tagamaks linnu ja looma identifitseerimise võimaluse näituse ajal, peab kodulind

olema näitusepuuris individuaalselt või kahekaupa (paarina), küülik individuaalselt.

Puuril ei tohi olla mingisuguseid märgatavaid eritunnuseid. Lubatud on vaid

puurinumber ja tõunimetus koos tõu iseloomustusega;


7. Hindamiseks kasutatakse osalussoovi põhjal eelnevalt ettevalmistatud

hindamiskaarte. Hindamiskaardid avatakse hindamise käigus ja kinnitatakse puuri

külge peale hindamist;

8. Hindamise kohta tekkinud küsimustele vastavad peakohtunikud peale lindude ja

küülikute hindamist;


9. Näitusel esilekerkivad probleemid lahendab korralduskomisjon;


10. Korralduskomisjon ei vastuta lindude ja küülikute vigastuste eest, kui need on

tingitud lindude, küülikute või külastajate käitumisest;


11. Näituse reegleid võib muuta ELS ja EKKS juhatus;


Näitusel selgitatakse välja kodulindude seast:

1. BOB – Best of Breed (tõu parim lind)

• Tõu parim lind valitakse antud tõu kõigi (sõltumata sugupoolest) esindajate

hulgast, kes on hindamisel saanud vähemalt 95 punkti. Kui antud tõust

(sõltumata sugupoolest) on esindatud ainult üks lind, siis peab ta saama

vähemalt 95 punkti, et kandideerida „Tõu parim lind“ tiitlile. Väljastamise või

mitte väljastamise otsustab või otsustavad kohtunik/kohtunikud;


2. BOS – Best Opposite Sex (vastassugupoole parim lind)

• valitakse juhul, kui on välja valitud tõu parim lind, kusjuures vastassugupool

peab vastama hindamiskriteeriumile vähemalt 95 punktiga. Kui

vastassugupoole hindamisel on ainult üks tõu esindaja ja ta on saanud

hindamisel vähemalt 95 punkti, siis otsustab tiitli „Tõu vastassugupoole

parim“ väljastamise kohtunik või kohtunikud;


3. BIS – Best in Show (näituse parim lind)

• Näituse parim lind on näituse kõrgeimate punktidega lind;

• Kui kahe või rohkema linnu punktide summa on võrdne, siis paremusjärjestus

selgitatakse vastavalt hindamise metoodikale, mille järgi saab esikoha lind,

kes on parema tõutüübiga;

• Kui need on võrdsed, siis järgmisena võrreldakse värvuspuhtuse punkte.

Parem on lind, kellel on rohkem punkte värvuspuhtuse eest;

• Viimaseks tunnuseks otsustamisel on kehamassi eest saadud punktid;


4. BISOS – Best In Show Opposite Sex (näituse vastassugupoole parim lind)

• Kui näituse võidab isaslind, siis BISOS antakse välja näitusel enim punkte

saanud emaslinnule ja vastupidi;

• Kui kahe või rohkema linnu punktide summa on võrdne, siis paremusjärjestus

selgitatakse vastavalt hindamise metoodikale, mille järgi saab esikoha lind,

kes on parema tõutüübiga;

• Kui need on võrdsed, siis järgmisena võrreldakse värvuspuhtuse punkte.

Parem on lind, kellel on rohkem punkte värvuspuhtuse eest;

• Viimaseks tunnuseks otsustamisel on kehamassi eest saadud punktid;


5. BC – Best Couple (parim paar)

• Tiitli saamiseks peab kasvataja osalema näitusel samast tõust ja värvusest

kuke ja kanaga;

• Üks lindudest peab saama vähemalt 95p ja teine vähemalt 93p;

• Lindude punktid liidetakse kokku;


6. BF - Best Farm (parim farm)

• Tiitli saamiseks peab iga kasvataja osalema näitusel vähemalt kaheksa (8)

linnuga;

• Linnud võivad olla erinevast tõust;

• Arvesse lähevad 8 parema näitusele toodud lindude tulemused;

• Arvutatakse 8 enim punkte saanud linnu kokku punktisumma;


7. BB – Best Breeder (parim kasvataja)

• See on kasvataja, kes on andnud omapoolse tugeva panuse ühe konkreetse

tõu aretusse;

• Tiitli saamiseks peab kasvataja osalema näitusel vähemalt kahe paari (kukk

ja kana) lindudega. (kokku vähemalt 4 lindu);

• Kõik linnud peavad olema samast tõust ja paarid samast värvusest, (näide: 1

must paar ja 1 valge paar, aga tõug peab olema sama);

• Arvutatakse nelja enim punkte saanud linnu punktisumma;


8. PF – People’s Favorite (rahva lemmik)

• Kolme päeva jooksul on külastajatel võimalus valida oma lemmik lind või

lindude paar, andes oma otsusest teada märkides puuri numbri

hääletussedelile. Hääletamine lõppeb üks tund enne autasustamise algust;


Näitusel selgitatakse välja küülikute seast:

1. BIS – Best In Show (näituse parim küülik)

• Antakse ühele loomale, kes on saavutanud näitusel kõige rohkem punkte;

• Kui kahe või rohkema küüliku punktide summa on võrdne, siis

paremusjärjestus selgitatakse vastavalt hindamise metoodikale, mille järgi

saab esikoha küülik, kes on parema tõutüübiga;

• Kui need on võrdsed, siis järgmisena vaadatakse kehamassi eest saadud

punkte;

• Kui ka need on võrdsed, siis järgmisena võrreldakse karvastiku eest antud

punkte.


2. BISOS – Best In Show Opposite Sex (näituse vastassugupoole parim küülik)

• Parim vastassugupool. Kui näituse võidab isasloom, siis BISOS antakse välja

näitusel enim punkte saanud emasloomale ja vastupidi;

• Kui kahe või rohkema küüliku punktide summa on võrdne, siis

paremusjärjestus selgitatakse vastavalt hindamise metoodikale, mille järgi

saab esikoha küülik, kes on parema tõutüübiga;

• Kui need on võrdsed, siis järgmisena vaadatakse kehamassi eest saadud

punkte;

• Kui ka need on võrdsed, siis järgmisena võrreldakse karvastiku eest antud

punkte.


3. BOB – Best of Breed (tõu parim loom)

• Tõu parim loom valitakse antud tõu kõigi (sõltumata sugupoolest) esindajate

hulgast, kes on hindamisel saanud vähemalt 95 punkti. Kui antud tõust

(sõltumata sugupoolest) on esindatud ainult üks loom, siis peab ta saama

vähemalt 95 punkti, et kandideerida „Tõu parim loom“ tiitlile. Väljastamise

või mitte väljastamise otsustab või otsustavad kohtunik/kohtunikud.


4. BOS – Best Opposite Sex (vastassugupoole parim loom)

• valitakse juhul, kui on välja valitud tõu parim loom, kusjuures vastassugupool

peab vastama hindamiskriteeriumile vähemalt 95 punktiga. Kui

vastassugupoole hindamisel on ainult üks tõu esindaja ja ta on saanud

hindamisel vähemalt 95 punkti, siis otsustab tiitli „Tõu vastassugupoole

parim“ väljastamise kohtunik või kohtunikud;


5. BF – Best Farm (parim farm).

• Tiitli saamiseks peab iga kasvataja osalema näitusel vähemalt kaheksa (8)

loomaga;

• Loomad võivad olla erinevast tõust;

• Arvesse lähevad 8 parema näitusele toodud looma tulemused;

• Arvutatakse 8 enim punkte saanud looma kokku punktisumma;


6. BB - Best Breeder (parim kasvataja)

• See on kasvataja, kes on andnud omapoolse tugeva panuse ühe konkreetse

tõu aretusse;

• Tiitli saamiseks peab kasvataja osalema näitusel vähemalt nelja (4) samast

tõust küülikuga;

• Kõik küülikud peavad olema samast tõust, võivad olla erineva värvusega;

• Arvutatakse nelja enim punkte saanud küüliku punktide summa;


7. PF – People’s Favorite (rahva lemmik)

• Kolme päeva jooksul on külastajatel võimalus valida oma lemmik loom andes

oma otsusest teada märkides puuri numbri hääletussedelile. Hääletamine

lõppeb üks tund enne autasustamise algust;


8. BIC JUN – Best In Class Junior (juuniorklassi (4-6 kuud) parim)

• Juuniorklassi parim loom valitakse antud klassi kõigi (sõltumata tõust ja

sugupoolest) esindajate hulgast, kes on hindamisel saanud vähemalt 95

punkti. Kui antud klassist on esindatud ainult üks loom, siis peab ta saama

vähemalt 95 punkti, et kandideerida „Juuniorklassi parim loom“ tiitlile.

Väljastamise või mitte väljastamise otsustab või otsustavad

kohtunik/kohtunikud.

14 views

Eesti Küülikukasvatajate Seltsi ja Eesti Linnukasvatajate Seltsi ühine nääripidu 8.jaanuaril.


Taas on aasta läbi saamas ja uus algamas. Saame kokku, et vanat meenutada ja uut tervitada!

Kuna olukord on nagu on, siis midagi pikalt plaanida ei saanud, aga viimasel hetkel otsustasime siiski, et teeme ära! Seekord kahe MTÜ pidu koos, kuna liikmed valdavalt kattuvad.

Pidu toimub vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele määrustele.

Osalejatel alates 12.eluaastast kontrollime covid-passi või läbipõdemistõendit koos isikut tõendava dokumendiga.

Registreerimine hiljemalt 2.01.2022 õhtuks annehelme2@gmail.com


Eidapere kultuurikeskuses.

Tallinna mnt 23b, Eidapere, Raplamaa


Kogunemine 15.00-15.30 seejärel serveeritakse soe toit.

Palume mitte hilineda!

Pidu lõppeb 22.45


Dresscode pidulikult vaba või vabalt pidulik.

Kaasa tuleb võtta üks kingitus loosipakki, orienteeruv maksumus 10,- sobima peab nii mehele kui ka naisele. Kui osaleb ka lapsi, siis nemad loosivad omavahel.


Hinnad

Mõlema seltsi liikmele 10,-*

Ühe seltsi liikmele 15.-*

Kaaslane 25,-*

Väikesed lapsed, kes ei vaja lisakohta tasuta.

Suuremad lapsed 10,-*

*enne maksmist oota makseinfot


Hinnas sisaldub soe ja külm laud, vesi, morss, kohv, kringel, tervitus-šampus Muu alkohol tuleb endal kaasa võtta.


Lootes rohkele osavõtule

EKKS ja ELS

50 views
bottom of page