top of page

EKKS aretusliikme eeskiri

 1. Aretusliige on EKKS juriidiline või füüsiline liige, kes tegeleb küülikute aretusega.
 2. Aretusliige:
  1. Kasvatab puhtatõuliseid küülikuid.
  2. Kasutab aretuses ainult (EKKS poolt aktsepteeritud kohtuniku poolt) ametlikult hinnatud küülikuid.
  3. Kasutab sugupuuna ainult EKKS ametlikku sugupuud.
  4. Osaleb enda aretatud küülikutega vähemalt 1 kord aastas näitusel või EKKS poolt korraldatud hindamisel.
  5. Võib kasvatada lisaks ka mitte aretuse eesmärgil küülikuid (nt lihaküülikud)
  6. Märgistab aretuses kasutatavad ja sugupuudega müüdavad küülikud selgelt (tätoveering, kiip). Küülikute märgistamise juhend on lisatud eeskirjale (lisa 1).
 3. Aretusliikme eelised:
  1. Õigus kasutada EKKS sugupuud.
  2. Õigus avaldada oma kontaktandmed liikmete nimekirjas EKKS kodulehel.  
  3. Eelisõigus osaleda EKKS korraldatavatel reisidel.
  4. Võimalus hinnata oma loomi EKKS korraldatud näitustel ja muudel üritustel.
 4. Aretusliikme poolt seltsile esitatavad andmed:
  1. Kasvatatavate tõugude nimekiri.
  2. Nimekiri aretuses kasutatavatest loomadest iga kasvatatava tõu kohta.
  3. Juhul kui tõul on aktsepteeritud mitu värvust, siis nimekiri kasvatatavatest värvustest tõu kohta.
  4. Koopia aretuses kasutatavate loomade sugupuudest.
  5. Koopia kõigist väljastatud sugupuudest.
  6. Andmeid tuleb uuendada vähemalt  2 korda aastas: 31. jaanuar ja 31. juuli.
 5. EKKS ametlik sugupuu (lisa 2)
  1. Sugupuud saab kasutada ainult EKKS aretusliige.
  2. Sugupuud on nummerdatud. Sugupuu number koosneb kolmest osast:  Farmi number-aasta-järjekorra number. 
  3. Aretusliige ei tohi kasutada paralleelselt isiklikku sugupuud.
  4. Aretusliikmele antakse sugupuu põhi, kus ta saab ise märkida looma andmed.
 6. EKKS sugupuu kasutamise reeglite rikkumise korral kaotab aretajaliige kõik oma õigused aretusliikmena ja ta taandatakse tavaliikmeks.
 7. Aretusliikmel on lubatud kasutada suguluspaaritust ainult aretuslikel põhjustel (näiteks tunnuste kinnitamiseks). Suguluspaarituse kasutamine peab olema põhjendatud ja üldiseid aretuspõhimõtteid järgiv. Enne suguluspaarituse tegemist tuleb tegevus kooskõlastada EKKS juhatusega. Põhjendamata suguluspaarituse korral ei ole kasvatajal lubatud väljastada EKKS sugupuud.  
bottom of page